USLUGA: CENA V €:
Odstranjevanje mehkih in trdih oblog od 30 do 50
Ekstrakcija eno-koreninskega zoba od 40 do 60
Ekstrakcija več-koreninskega od 50 do 80
Ekstrakcija zoba (compl) 80
Incizija submukoznega abscesa 40
Zalitje fisur od 40 do 50
Zalivka na eni ploskvi od 40 do 50
Zalivka na dveh ploskvah od 50 do 70
Zalivka na treh ali več ploskvah od 60 do 70
Indirektno kritje pulpe od 20 do 30
Vitalna ekstirp. pulpe stalnih zob od 40 do 60
Zdravljenje gangrene od 150 do 200
Polnenje kor. kanala po kanalu 20
Zatič parapulpalni 20
Zatič kovinski 120
Fasetirana prevleka 180
Vmesni fasetirani člen 180
Konusni prevleki 400 + zlato
Ad-ora prevleka 160
Porcelanska prevleka od 230 do 250
Vmesni porcelanski člen od 230 do 250
Porcelan na implantatu 400
Totalna zobna proteza od 550 do 650
Totalna zobna proteza - implantno podložena od 700 do 800
Vlita zobna proteza - Wissil od 650 do 750
Skrita zapona (različni proizvajalci) od 200 do 250
Rezkanje prevleke 50
Parcialna zobna proteza 450
Parcialna zobna proteza + vlite zapone 550
Cementiranje stare prevleke 20
Podložitev proteze - po ind. metodi 120
Repartura proteze z enim elementom od 60 do 70
Repartura proteze z dvema ali več el. od 70 do 80
Ekstrakcija paradontopatičnega zoba 20
Trepanacija 20
Mičigenska (Ramfjordova) opornica 200
Reparatura fasete od 30 do 40
Kirurška ekstrakcija zoba 110
Izkles zoba 200
Apikotomija 1 korenina 200
Apikotomija 2 korenini 300
Apikotomija 3 korenine 400
Vsaditev vsadka od 500 do 550
Manjša dograditev (kostni nadom.) 100
Dograditev z kostnim nadom. in membrano 300
Prosti kostni transplantat 350
Začasna prevleka (akrilna) 100
Reparatura z več elementi od 120 do 150
Brefleks proteza 600
Brefleks žabica 150
Cementna plomba 20
Začasna plomba 20
Čiščenje proteze 30
Porc. prev. na impl. brezk. 550
Brezkovinska porc. zr. pr. 400
Začasna prevleka 70

Ponujamo proteze BIODENTAPLAST, BREFLEKS in VALPLAST, ter vstavitev implanta DIO in izdelavo porcelanistih kron.