Študij stomatologije sem zaključila na Stomatološki fakulteti v Sarajevu, leta 1976. Po študiju sem službovala v stomatoloških ambulantah v Tuzli, Bugojnu in Kranju. Pred desetimi leti sem odprla samoplačniško zobozdravstveno ambulanto v Ljubljani, kjer nudim profesionalno zobozdravstveno pomoč odraslim.

Sem aktivna Članica Zdravniške zbornice Slovenije, Društva zobozdravstvenih delavcev, Slovenskega zdravniškega društva in Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Aktivno spremljam najnovejše dosežke s področja stomatologije in se redno udeležujem domačih in mednarodnih seminarjev s področja zobozdravstva. Znanje in ljubezen do stomatologije poglabljam tudi s spremljanjem strokovnih knjig, revij in člankov. Moje delo odlikujeta profesionalnost in osebni pristop.

Ponujamo proteze BIODENTAPLAST, BREFLEKS in VALPLAST, ter vstavitev implanta DIO in izdelavo porcelanistih kron.